Aziz Mark Çan Kulesi

Aziz Mark Çan Kulesi Venedik kentinin simgesi halindedir. Kule 98.6 metre uzunluğunda ve tüm Venedik’ten rahatlıkla görülebilmektedir. Düz bir mimari görünmesine karşın oldukça karmaşık bir duvar yapısı ve etkileyici bir görüntüye sahiptir. Tepe bölümünde 5 çanı vardır. Piramit yapıda bir çatı ile çan bölümünün üstü kapatılmıştır. Onun da üzerinde baş melek Gabriel ( Cebrail ) tasvir edilmiştir. 9. yüzyılda ilk formunun başladığı düşünülen kule çeşitli dönemlerde restorasyon ve eklemeler gördü. Gördüğümüz forma 1514 yılında ulaştı ve zaman içinde iç ve dışında çeşitli motif ve figürlerin bulunduğu süslemeler zaman içerisinde ilave edildi. Ancak 1902 yılında tamamen çöktü ve 12 yıl kadar kule ayakta değildi.
1912 yılında son haline tekrar restore edilen kulede bugünde dip kısımda sudan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle çeşitli güçlendirme çalışmaları devam etmekte.
Kule ve Bazilika arasında tünel bağlantısı olduğu söylenmekte ve günümüzde bu tünelin kapalı olduğu ve bazilika kısmındaki tünelin bugün San Marco’nun hazine odası olduğu söylenmektedir.