Ulu Cami

ULUCAMİ’NİN YAPILIŞI Yıldırım Bayezid Haçlı ordusunun kuşattığı Niğbolu’ya (Bulgaristan’ın kuzeyinde Plevne dolaylarında yer alır) sefere çıkarken eğer Haçlı ordusuna karşı zafer elde ederse 20 Cami Devamı …