Bergama Kent Merkezi

 

BERGAMA

Bergama Antik Pergamon kenti eteklerinde kurulu, İzmir iline bağlı 100 bini aşkın nüfusu ve 1570 km2 lik çevresi nedeni ile İzmir’in en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesidir. Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın 999. Türkiye’nin 13. ve İzmir’in ilk UNESCO Dünya Mirası  kentidir. Parşömen kağıdı Bergama’da üretilmiş tarihin bir döneminde. Eczacıların atası sayılan Galenos ta Bergama’da yapmış çalışmalarını, ve ünlü Asklepieios Bergama’da uygulamış şifa yöntemlerini. Bir söylenceye göre İncil’de bahsi geçirilmiş 7 Anadolu kilisesinden biri de buradaymış. Her adımında tarih yatan Bergama geçmişte de bugün de Anadolu kuzeyinde en çok rağbet gören bir kenttir.

Kuzeyde Madra, güneyinde Yunt dağı arasında yer alan Bakırçay havzasında yer almaktadır. Kentin rakımı 68, Akropolün ise 330 metredir. Havzayı ortasından bölen Bakırçay, Balıkesir sınırları içindeki Davullu dağında doğan ve 30km boyunca Bergama’ya kadar devam etmektedir. tarım ve Hayvancılık genel geçim kaynağı olan bölgede pamuk, tütün, domates, zeytin, mısır ve buğday üretimi yapılmaktadır. Maden açısından oldukça zengin bölgede pek çok maden tesisi yer almaktadır.

GEZİLECEK YERLERİ

ANTİK KENT

Kentin kuzeyinde yer alan Akropol Bakırçay havzasının kuzeyinde yer alan yamaçta yer alıyor. Yılda 2 milyondan fazla turist ağırlayan Antik kent yerli yabancı turist gelişinin en büyük kaynaklarından biridir.

KURTULUŞ CAMİİ

Serapeion (Kızıl Avlu’nun) kuzey cephesinde yer alan yuvarlak kulede yer alan Camidir. Osmanlı döneminde burası cami olrak kullanılmış günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. İç bölümde ahşap düzenleme ile kıbleye göre dizayn yapılmıştır.

YIĞMA TEPE TÜMÜLÜSÜ

Kentin ortasında yer alan Tümülüs’ün krallardan birine ait olduğu düşünülüyor. Kentte irili ufaklı 25’den fazla tümülüs yer almakta.

ASKLEPİEON ANTİK KENTİ

Antik dönemin şifa merkezi Asklepieon Bergama’da görülmesi gereken ikinci büyük antik yerleşim.

DİKİLİ

Bergama’nın denize açılan noktası olan Dikili en yakın plajlardan biridir.

Bergama Müzesi

Oldukça ilginç geçmişe sahip Serapeion bazilikasından sonra meşhur Bergama dondurmasıyla serinleyip Müzeye geçiyoruz. Şehrin en işlek caddelerinden Cumhuriyet caddesinde yer alan Bergama müzesi yüzde doksandan fazlası yurtdışına kaçırılmış eserlerimizden kalanların sergilendiği ve en önemlisi de Pergamon Antik kentinin orjinal maketinin bulunduğu yer. Prehistorik ve Historik dönemlere ait binlerce buluntu ve parça şimdilik burada koruma altında.