AYASOFYA CAMİ MÜZESİ

Restorasyon sonrasında cami olarak hizmet veren müze aslında oldukça eski bir kilise, 4. yy tarihlenen kilise bazilika olarak yapılmış. Bir çok tarihi anlatım bulunsa da Çini ustası Süleyman abimizden öğrendiğimizi de burada aktarmak yerinde olurdu. 325 yılında yapıldığı söylenen 1. Konsül toplantısı İznik Ayasofya’da yapılmış. Toplantıda Hz. İsa’nın Tanrı mı (oğlu mu) ? yoksa onun insan mı olduğu gibi (onların inancında) konular görüşülmüş. İskenderiye’li din adamı Arius’ta İsa Aleyhisselamın bir insan olduğu ve Tanrıdan dünyaya gelme gibi bir yaklaşımın yanlış olduğu yönündeydi. Toplanan könsülde Arius ve Barnabas taraftarları azınlıkta kaldı ve İsa Tanrının oğludur tezi kabul gördü. Ancak Süleyman abimizin bize aktardığı diğer not ise; Barnabas adında bir papazın öğretilerini benimseyen bir grup ise bu tartışmaya karşı çıkarak Hz. İsa’nın insan ve peygamber olduğu görüşünü savunmuşlar. Ancak konsül kararını vermiş ve Barnabas ve onun ardından gidenler için zorlu günler başlamış. Meşhur Barnabas incili meselesi de buradan çıkmış. 325 yılına kadar İskenderiye’de bile okunan Barnabas bu tarihten sonra Hristiyan dünyası tarafından tanınmaz olmuş. 20 maddelik konsül sonunda yortu günleri ve Hz. İsa’nın Tanrının oğlu olduğu tezi kabul görmüş oldu. Üstelik eserlerin ve inananların da ortadan kaldırılması için çaba gösterilmiş. Tabi bu mesele bizi çok da alakadar etmediği için detaylara burada çok yer vermiyorum. İznik Ayasofya bundan sonra 7 konsüle daha ev sahipliği yapmış. Bu nedenle hristiyan dünyası için oldukça fazla öneme sahip olmuş döneminde. Orhan Gazi İznik’i aldığında burayı Camiye çevirmiş ve böylece hristiyanlar için burasının önemi ortadan kalkmıştır.

2007 yılında Cami müze olarak restore edilen bina oldukça çekici bir mimariye sahip.