Müzeden birkaç yüz metre sonra Miletos Antik kentine geliyoruz. Miletos (Milet) Neolitik çağın en eski kentlerinden bir tanesi. Hitit metinlerinde Millawanda olarak yer alır. İyon göçü M.Ö. 2000 yıl kadar önce gerçekleşmiştir. 30 kadar koloni ile M.Ö. 7.yy da en önemli liman kentlerinden biriymiş Miletos. Denizaşırı ticaret ve liman kenti olması nedeniyle M.Ö. 4. yüzyılda başlayan nehir Alüvyon dolgusu önce Bafa gölü ile olan bağını kopartmış sonrasında ise limanın tamamen karada kalmasına neden olmuş. Filozoflar kenti olarak bilinen Miletos’un Thales, Anaksimandros, Anaksimonos gibi filozofların yanı sıra Hekaitos ve Hippodamos’a ev sahipliği yapmış bir kent. Pers işgaline ne kuvvetli birlik çağrısı ve direniş yapan kent İskender için de kolay bir lokma olmamış. Ayasofya mimarı olarak bilinen Isıdros bu Latmos körfezi kıyısındaki bu liman kenttinde doğmuştur.

BALAT Köyü: Miletos Balat köyü ile iç içedir. Balat kelimesi saray anlamına gelen Palatia kelimesinden gelir. Kentin en eski ve en büyük İon kenti oluşu Plinius’un Miletos İonların başkentidir demesine neden olmuştur. Tüm Anadolu’yu yakıp yıkan Pers’ler Miletlilerin gösterdiği direniş sonucunda kentte taş üstünde taş bırakmadan yıkmalarına neden olmuş. Bu Perslerden nefret etmemek mümkün değil. Delphinion adı verilen Apollon Tapınağı aynı zamanda devlet arşivinin bulunduğu yermiş.

 

 

 

 

 

TİYATROSU

15 Bin kişilik Tiyatro benzersiz bir yapıda. Hellenistik dönem eseri tiyatro 4 defa onarım görmüş. oturma alanlarına ulaşan tonozlu yapı tipik bir özellik kazandırmış. Vomitorium denilen galeriler ise nefes kesici bir güzelliğe sahip.

Tiyatronun yanı sıra M.Ö. 5 yy tarihli Athena tapınağı kentin eski evre yapılarından biri. Minos ve Myken dönemine ait buluntular saklayan yapının yanı sıra Marcus Aurellius’un karısı Faustina için yaptırdığı hamamlar görmeye değer yapılar.